Rozkład dnia w grupie 4 i 5 – Motylki i Rybki

1

Godziny: 6.30 - 8.00

Rozmowy z dziećmi.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,  tematyczne.

2

Godziny: 8.00 - 8.30

Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć dydaktycznych danego dnia.

3

Godziny: 8.30 - 8:50

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

Śniadanie.

Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

4

Godziny: 8.50 - 9:50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

5

Godziny: 9.50 - 10.50

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu

6

Godziny: 10.50 - 11.35

Zajęcia dydaktyczne – ciąg dalszy (rozwiązywanie  kart pracy, wykonanie pracy plastycznej, utrwalanie wiadomości itp)

7

Godziny: 11.35 - 11.50

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą.

Zupa.

Kulturalne spożywanie posiłku.

8

Godziny: 11.50 - 12.40

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu.

9

Godziny: 12.40-13.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu (II danie)

Obiad (II danie) – kulturalne spożywanie posiłku.

 

10

Godziny: 13.00-17.00

Zabawy w kącikach zabaw i gry planszowe.

Czas na wyciszenie się. Zajęcia czytelnicze.

Zabawy na świeży powietrzu.

Zabawy ruchowo – taneczne.

Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy z wychowawcą przy stoliku

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

Przejdź do treści strony