Rozkład dnia w grupie 3 „Zajączki”

1

Godziny: 6:30 – 8:30

rozmowy indywidualne z  dziećmi. Zabawy integrujące grupę. Zabawy służące rozwijaniu zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne w gronie dzieci i z udziałem nauczyciela.

 

 

2

Godziny: 8:30 – 9:00

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

Śniadanie – samodzielne spożywanie posiłku.

3

Godziny: 9:00 – 9:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

4

Godziny: 9:30 - 10:30

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na świeżym powietrzu

5

Godziny: 10:30 - 11:00

Zajęcia plastyczno – techniczne – rozwijanie kreatywności dziecięcej.

6

Godziny: 11:00 - 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą.

Zupa – kulturalne i samodzielne spożywanie posiłku.

7

Godziny: 11:30 - 13:30

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

8

Godziny: 13:30 - 14:00

Czynności higieniczno – porządkowe przed Obiadem.

Obiad – kulturalne spożywanie posiłku.

9

Godziny: 14:00-15:00

gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali przedszkolnej

Zabawy poznawcze.

10

Godziny: 15:00-15:30

Zabawy muzyczno-ruchowe.

11

Godziny: 15:30-15:15

Czynności higieniczne przed deserkiem – zdrowy owoc

12

Godziny: 15:15-17:00

Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci (zabawy konstrukcyjne, rysowanie, zabawy w kącikach tematycznych)

Czynności porządkowe w sali na koniec dnia.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

Przejdź do treści strony