Rozkład dnia w grupie 2 „Misie”

1

Godziny: 6:30 – 8:20

Rozmowy z dziećmi i z rodzicami.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,  tematyczne.

2

Godziny: 8:20 – 8:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

3

Godziny: 8:30 – 9:00

Śniadanie.

Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

4

Godziny: 9:00 – 9:20

Czynności higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

5

Godziny: 9:20 – 10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

6

Godziny: 10:00– 11:20

Zabawy ruchowo – taneczne, wykonywanie prac plastycznych, zabawy na świeżym powietrzu.

7

Godziny: 11:20 – 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą

8

Godziny: 11:30-11:50

Zupa. Kulturalne spożywanie posiłku.

9

Godziny: 11:50-12:30

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej/ czytanej bajce. Czas na wyciszenie się dzieci.

10

Godziny: 12:30-13:30

Oglądanie książek w kąciku czytelniczym, kolorowanie kolorowanej, wycinanie nożyczkami, zabawy manipulacyjne przy stolikach.

11

Godziny: 13:30 – 14:00

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do posiłku.  Obiad- spożywanie posiłku w radosnej atmosferze.

12

Godziny: 14:00 -15:00

Zabawy konstrukcyjne, odgrywanie ról, zabawy przy muzyce, aktywność dzieci według ich pomysłu./ zabawy na świeżym powietrzu.

13

Godziny: 15:00-15:30

Czynności higieniczne przed podwieczorkiem. Spożywanie podwieczorku.

14

Godziny: 15:30 -16:30

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu/w sali. Czynności porządkowe na koniec dnia.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

Przejdź do treści strony