Rozkład dnia w grupie 2 “Rybki”

1

Godziny: 6:30 – 8:20

Rozmowy z dziećmi i z rodzicami.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,  tematyczne.

2

Godziny: 8:20 – 8:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

3

Godziny: 8:30 – 9:00

Śniadanie.

Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

4

Godziny: 9:00 – 9:20

Czynności higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

5

Godziny: 9:20 – 9:50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

6

Godziny: 9:50 – 10:30

Zabawy ruchowo – taneczne, wykonywanie prac plastycznych, zabawy na świeżym powietrzu.

7

Godziny: 10:30 – 11:20

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu

8

Godziny: 11:20 – 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą

9

Godziny: 11:30 – 11:45

Zupa.

Kulturalne spożywanie posiłku

10

Godziny: 11:45 - 13:30

Relaksacja przy  audiobajce, czytanie przez Nauczyciela,  zabawy w kącikach zainteresowań.

11

Godziny: 13:30 – 13:45

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do posiłki. Obiad- spożywanie posiłku w radosnej atmosferze.

12

Godziny: 13:45 – 14:00

Zabawy konstrukcyjne, odgrywanie ról, zabawy przy muzyce, aktywność dzieci według ich pomysłu./ zabawy na świeżym powietrzu.

13

Godziny: 14:00 – 14:30

Zabawy konstrukcyjne, odgrywanie ról, zabawy przy muzyce, aktywność dzieci według ich pomysłu./ zabawy na świeżym powietrzu.

14

Godziny: 14:30 – 16:00

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu/w sali.

15

Godziny: 16:00 – 17:00

Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy z wychowawcą przy stoliku.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

Przejdź do treści strony