Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Rytmika (zajęcia umuzykalniające)

Nauczyciel: Agnieszka Szołtysik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia korygujące wady postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.

Nauczyciel: Martyna Walczak

LOGOPEDIA

Praca z dzieckiem w przypadku wady wymowy. Ćwiczenia w małych grupach w zakresie prawidłowej wymowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Nauczyciel: Maria Główczyk-Homa.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które wymagają pomocy pedagoga lub psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Psycholog: Ewa Robak

Pedagog: Anna Hutnik

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W BIELANACH WROCŁAWSKICH

PSYCHOLOG

Ewa

Robak

PEDAGOG kl. I-III
i Przedszkole Samorządowe
AnnaHutnik
PEDAGOG kl. IV-VIII

Maria

Polańska

PONIEDZIAŁEK

 

8:00 – 9:50

 

8:00 – 12:30 11:30 – 15:30

 

WTOREK

 

11:00 – 16:35

 

8:00 – 10:00

11:00-11:50

9:00- 13:00

 

ŚRODA

 

8:00 – 14:00 10:15 – 16:30 9:00 – 13:30
CZWARTEK

 

8:00 – 14:00

 

13:05 -17:00 11:30 – 16:30

 

PIĄTEK

 

11:00 – 16:35

 

 

8:00 – 10:00

11:00-13:30

9:00 – 13:00

 

 

RELIGIA (dla dzieci z grup najstarszych)

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).

Nauczyciel: Dorota Grzeszczak

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone dla dzieci młodszych w formie zabaw i nauki piosenek. W grupach starszych – dodatkowo na zajęciach wypełniane są karty pracy.

Nauczyciel: Alicja Michalska

Innowacje pedagogiczne

W roku przedszkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu realizowane są dwie  innowacje pedagogiczne: “Z muzyką przez świat” w grupie “Pszczółek” oraz ” „Sensoryka dla smyka – zabawy stymulujące rozwój” w grupie 0b “Jeżyki”.

 

Innowacja pedagogiczna: “Z muzyką przez świat” w grupie “Pszczółek” jest skierowana do dzieci 5-cio letnich. Planowane działania pochodzą z inspiracji II edycji Ogólnopolskiego programu umuzykalnienia dla Przedszkoli “Rosnę Śpiewająco” .

Dzieci poprzez muzykę, piosenki i tańce poznają dany region świata.

Głównym celem jest:

– uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki oraz wychowanie przez sztukę

-łączenie różnych aktywności artystycznych z muzyką

-rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki, śpiew, ruch, zabawy ruchowe, taniec, gry na instrumentach perkusyjnych

– poznanie elementów języka danego kraju.

Dzieci będą grały na instrumentach perkusyjnych , będą rozwijały pamięć ucząc się wielu piosenek z repertuaru dziecięcego. Nauczą się układów choreograficznych do muzyki.

Będą rozwijać poczucie rytmu, a także współpracować z grupą i zbudują poczucie własnej wartości. Dzieci poznają flagę, zwyczaje, kuchnię, główne atrakcje turystyczne danego kraju.

 

Innowacja „Sensoryka dla smyka – zabawy stymulujące zmysły” jest odpowiedzią
na pojawiające się wśród dzieci problemy behawioralne, społeczne i emocjonalne,
które mogą być przyczyną niedostatecznego ukształtowania mocnej bazy sensorycznej.
Wprowadzenie niniejszej innowacji ma przyczynić się do lepszego rozwoju intelektualnego,
emocjonalno-społecznego i ruchowego u dzieci. Ma za zadanie rozwijać dziecięcą
kreatywność i zainteresowanie światem. Innowacja „Sensoryka dla smyka – zabawy
stymulujące zmysły” wychodzi naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej
podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zadaniem tego programu jest
dostarczenie dziecku poprzez zabawę różnorodnych bodźców, które wspomagają integrację
sensoryczną w taki sposób, aby usprawnić rozwój psychoruchowy dzieci.
Założenia ogólne:
1. Innowacja skierowana jest do dzieci grupy 0b „Jeżyki” (6-latki)
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
Dostarczenia dziecku różnorodnych bodźców wspomagających
integrację sensoryczną
Rozbudzenie aktywności własnej dzieci poprzez wykorzystanie kącików
sensoryczno-manipulacyjnych
Wdrożenie podczas procesu edukacyjnego różnorodnych, nowatorskich metod
pracy, które nastawione są na wielostronne nauczanie dzieci
Zapoznanie dzieci z narządami zmysłów i wyjaśnienie ich znaczenia w życiu
człowieka
Stwarzanie i dostarczanie sytuacji edukacyjnych, dostarczających optymalną ilość
kontrolowanych wrażeń dotykowych, słuchowych, wzrokowych, węchowych.
Cele innowacji:
Cele główne:
– usprawnianie funkcji integracji sensorycznej
– lepszy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny
– rozwijanie dziecięcej kreatywności, zainteresowania światem, chęci
eksperymentowania, tworzenia i doświadczania
Cele szczegółowe:
– poprawa zdolności koncentracji i skupienia się na jednej czynności przez dłuższy
czas
– poprawa koordynacji ruchowej
– doskonalenie sprawności manualnej
– kontrola panowania nad własnym ciałem
– wyzwalanie pomysłowości u dzieci
– rozbudzanie kreatywności i wyobraźni
– lepszy rozwój psychoruchowy dzieci

– stwarzanie możliwości do aktywnego działania
– zapoznanie z właściwościami przedmiotów poprzez angażowanie spostrzeżeń
zmysłowych– zachęcanie do wnioskowania, dokonywania analizy i syntezy
wiedzy
– zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnych reakcji na bodźce sensoryczne.

 

 

Przejdź do treści strony