Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Rytmika (zajęcia umuzykalniające)

Nauczyciel: Agnieszka Szołtysik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia korygujące wady postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.

Nauczyciel: Arleta Lech

LOGOPEDIA

Praca z dzieckiem w przypadku wady wymowy. Ćwiczenia w małych grupach w zakresie prawidłowej wymowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Nauczyciel: Pola Pajtak

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które wymagają pomocy pedagoga lub psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Psycholog: Katarzyna Kowalczuk

Pedagog: Anna Hutnik

 

 

 

RELIGIA (dla dzieci z grup najstarszych)

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).

Nauczyciel: Dorota Grzeszczak

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone dla dzieci młodszych w formie zabaw i nauki piosenek. W grupach starszych – dodatkowo na zajęciach wypełniane są karty pracy.

Nauczyciel:

Agata Kowalczyk – przedszkole

Katarzyna Koszut – Walsh – zerówki

 

Innowacje pedagogiczne

W roku przedszkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizowana jest  innowacja pedagogiczna:

 

Innowacja pedagogiczna „ Laboratorium przedszkolaka” realizowana w grupie „Rybek”.

Innowacja ma na celu ukazanie dzieciom świat przyrody i nauki jako interesującą i fascynującą przygodę. Dzieci z grupy „Rybek”, do których adresowany jest ten program, będą mogły, za pomocą doświadczania wieloma zmysłami i samodzielnego badania, poznawać różne charakterystyczne zjawiska.

Pomoże im to poznać i polubić świat chemii, biologii, przyrody czy fizyki w sposób najciekawszy i najbardziej interesujący dzieci w tym wieku- poprzez zabawę.

 

 

 

Przejdź do treści strony