Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Rytmika (zajęcia umuzykalniające)

Nauczyciel: Agnieszka Szołtysik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia korygujące wady postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.

Nauczyciel: Justyna Pulikowska

LOGOPEDIA

Praca z dzieckiem w przypadku wady wymowy. Ćwiczenia w małych grupach w zakresie prawidłowej wymowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Nauczyciel: Maria Główczyk-Homa.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które wymagają pomocy pedagoga lub psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Psycholog: Aleksandra Kosz

Pedagog: Anna Hutnik

 

 

 

RELIGIA (dla dzieci z grup najstarszych)

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).

Nauczyciel: Luiza Szpringiel-Słowik

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone dla dzieci młodszych w formie zabaw i nauki piosenek. W grupach starszych – dodatkowo na zajęciach wypełniane są karty pracy.

Nauczyciel: Łukasz Rutkowski

Innowacje pedagogiczne

W roku przedszkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu realizowane są dwie  innowacje pedagogiczne:

Innowacja kulinarna “Mali kucharze” we wszystkich grupach przedszkolnych 🙂

Celami innowacji jest m.in:

-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych,

– dostarczenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

– doskonalenie sprawności manualnych, czynności samoobsługowych związanych z przygotowaniem posiłku,

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, poprzez naukę kulturalnego podawania, spożywania potraw,nakrywania do stołu, czerpania radości ze wspólnego biesiadowania przy wspólnym stole,

– stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,

– zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu, dotyku,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

 

Innowacja pedagogiczna „ Laboratorium przedszkolaka” realizowana w grupie “Rybek”.

Innowacja ma na celu ukazanie dzieciom świat przyrody i nauki jako interesującą i fascynującą przygodę. Dzieci z grupy „Rybek”, do których adresowany jest ten program, będą mogły, za pomocą doświadczania wieloma zmysłami i samodzielnego badania, poznawać różne charakterystyczne zjawiska.

Pomoże im to poznać i polubić świat chemii, biologii, przyrody czy fizyki w sposób najciekawszy i najbardziej interesujący dzieci w tym wieku- poprzez zabawę.

 

 

 

Przejdź do treści strony