Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą pisankę :)

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU

Najpiękniejsza pisanka

 

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola
 do udziału w konkursie „Najpiękniejsza pisanka”

 

 

Cele konkursu:

 

 1. Rozwijanie: kreatywności, wyobraźni, pomysłowości, uzdolnień plastycznych
  i technicznych, wrażliwości artystycznej dzieci i rodziców.
 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i technicznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik podczas tworzenia pracy.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej ręki.
 4. Prezentacja twórczości dziecięcej
 5. Współpraca z rodzicami.

 

Zasady konkursu:

 

 1. Czas trwania turnieju: 11.03.2024r – 22.03.2024r.

 

 1. Uczestnicy:
 • dzieci uczęszczające do Przedszkola przy ZSP w Bielanach Wrocławskich w wieku 3-6 lat.

 

 1. Wymagania techniczne:
 • samodzielna twórczość dziecka
 • format i technika pracy: dowolna

 

 1. Metryczka:

Do pracy należy dodać metryczkę (metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz nazwę grupy do której uczęszcza).

 

 

 

 

 1. Sposób dostarczenia pracy:

Pisankę wraz z metryczką należy dostarczyć do przedszkola przez dzieci- każde do swojej grupy.

 

 1. Kryteria oceny:
 • zgodność z tematem
 • walory artystyczne oraz estetyczne
 • pomysłowość i oryginalność wykonania prac.

 

 1. Termin oddania prac:

do dnia 22.03.2024 r.

 

 1. Zdjęcia wytworów dziecięcych zostaną umieszczone na stronie Przedszkola pod adresem: https://www.przedszkolebielany.pl/

 

 1. Rozstrzygnięcie turnieju nastąpi 22.03.2024 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola. Prace będą oceniane przez Organizatorki turnieju wraz z wychowawcami każdej grupy przedszkolnej. Ponadto ich zdjęcia zostaną umieszczone w gazetce przedszkolnej.

 

 1. Nagrody:
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

 

 1. Uwagi:

Regulamin turnieju można również znaleźć na stronie internetowej przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!

 

Osoby odpowiedzialne:

Marlena Grabowiec

Monika Wojdak- Dziadek

Przejdź do treści strony