OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Polska widziana oczami dziecka”

Polska widziana oczami dziecka –
otwórzmy małe serca i umysły na
naszą ojczyznę – nasz kraj ojczysty”

Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki z Rodzicami do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Polska widziana oczami dziecka”

Regulamin konkursu dostępny w załączniku. 

Prace konkursowe proszę dostarczyć do wychowawcy grupy do 14 października.

 

Przejdź do treści strony