INFORMACJA DOT. ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BIELANACH WR. I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (ZERÓWEK) NA ROK 2023/24

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającym się elektronicznym procesem rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr. oraz oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek) w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wr. na rok 2023/2024 zamieszczamy dokumenty niezbędne w tym procesie. Poniżej znajduje się link do elektronicznego systemu rekrutacji.

http://gminakobierzyce.przedszkola.vnabor.pl

1. zarządzenie Wójta
2. zał. nr 1
3. zał. 2
4. informacja ogólna
5. terminy rekrutacji
6. kryteria rekrutacji
7. oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa
8. oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w palcówce
9. oświadczenie o samotnym wychowywaniu
10. oświadczenie o wielodzietności
11. oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej
12. oświadczenie potwierdzenia woli

 

 

Przejdź do treści strony