DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM PRZEZ RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BIELANACH WR. DO NAGRODY ROKU W WIELKIM PLEBISCYCIE EDUKACYJNYM ORAZ NOMINACJI DO TYTUŁU NAUCZYCIELA ROKU PANI MONIKI WOJDAK-DZIADEK ORAZ PANI KAROLINY LISEK-MARCISZ SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH DO GŁOSOWANIA.

Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października.

Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem: www.gazetawroclawska.pl/nauczyciel

Przejdź do treści strony