DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZWIĄZKU ZE GŁOSZENIEM PRZEZ UCZNIÓW I ICH RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BIELANACH WR.DO NAGRODY SZKOŁA ROKU, KTÓRY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM JEST PROWADZONY PRZEZ „GAZETĘ WROCŁAWSKĄ” W WIELKIM PLEBISCYCIE EDUKACYJNYM ORAZ NOMINACJI DO TYTUŁU NAUCZYCIELA ROKU PANI JOANNY PIEGOWSKIEJ ORAZ KAMILI LESIECKIEJ ZAPRASZA WSZYSTKICH DO GŁOSOWANIA.

Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października.


Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w naszym serwisie
internetowym pod adresem: www.gazetawroclawska.pl/nauczyciel

Przejdź do treści strony