DEKLARACJA NA SIERPIEŃ DLA DZIECI SPOZA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  w  BIELANACH WROCŁAWSKICH

Wniosek można składać w wersji papierowej do sekretariatu szkoły – wejście od ul.Akacjowej pokój A1 –  w terminie 15.05-29.05.2024r.

Przejdź do treści strony