Sprzątanie świata RYBKI

Obrazek Sprzątanie świata RYBKI
Sprzątanie świata RYBKI

W związku z akcją “Sprzątanie Świata” w grupie Rybki zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było rozwijanie świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan  środowiska. Dzieci podczas zajęć uczyły się jak prawidłowo segregować odpady i przyporządkowywać je do właściwych pojemników.

Przejdź do treści strony