Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Rytmika (zajęcia umuzykalniające)

Nauczyciel: Agnieszka Szołtysik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia korygujące wady postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.

Nauczyciel: Marek Dudek

LOGOPEDIA

Praca z dzieckiem w przypadku wady wymowy. Ćwiczenia w małych grupach w zakresie prawidłowej wymowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Nauczyciel: Martyna Bekus

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które wymagają pomocy pedagoga lub psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Psycholog: Magdalena Wojciechowska

Pedagog: Anna Hutnik

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
ROK 2020/2021

 

PEDAGOG
ANNA HUTNIK

PSYCHOLOG
MAGDALENA WOJCIECHOWSKA

PONIEDZIAŁEK

8:00-12:30

8:00-12:00

WTOREK

9:00-14:00

11:30-16:30

ŚRODA

13:00-16:30

8:00-12:00

CZWARTEK

12:00-16:30

8:00-13:00

PIĄTEK

8:00-12:30

12:00-16:00

 

RELIGIA (dla dzieci z grup najstarszych)

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).

Nauczyciel: Paweł Rawicki

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone dla dzieci młodszych w formie zabaw i nauki piosenek. W grupach starszych – dodatkowo na zajęciach wypełniane są karty pracy.

Nauczyciel: Roksana Roguś

Innowacje pedagogiczne

W roku przedszkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu realizowane są dwie innowacje pedagogiczne.

Pierwsza z nich realizowana jest w grupie 4 i 5 latków „Żabki” pod tytułem „Jestem przyjacielem książki”

Innowacja realizowana będzie podczas zajęć edukacyjnych przy pełnej realizacji podstawy programowej oraz w czasie wolnym jako zabawy edukacyjne. Innowacja jest zgodna z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

W związku z innowacją, przedszkolaki wezmą także udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym  „Idź ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa” w trakcie którego realizować będą co najmniej jedno zadane w każdym miesiącu. Każde zadanie związane jest z literaturą, propagowaniem czytelnictwa wśród innych, nauką wartości, norm, ukazywaniem wrażliwości, szacunku, tolerancji, kreatywności, współpracy w grupie. Zadania przeplatają się z elementami plastycznymi, technicznymi, muzycznymi.  Innowacja zakłada także współprace dzieci  z instytucjami i organizacjami związanymi z literaturą, udziałem dzieci w imprezach grupowych: „Dniu postaci z bajek”, „Prawa dzieci i dzień tolerancji”, turnieju recytatorskim „wiersze znane i lubiane”, udziale w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, udziale w zajęciach plastycznych organizowanych w przedszkolu także występów artystycznych dla najbliższych  ( w wersji tradycyjnej lub on-line), spotkania ze szkolnym psychologiem i pedagogiem.

Realizowane treści dzięki którym dziecko:
1. w zakresie zaznajomienia się z literaturą:

 • zna przygody Koziołka Matołka
 • potrafi opowiedzieć usłyszane bajki
 • wie czym jest Europejskie centrum Bajki w Pacanowie
 • tworzy obrazkowy słownik wyrazów
 • potrafi wskazać kto w książce o Koziołku śpiewa
 • zna miasta odwiedzane przez koziołka Matołka
 • nagrywa filmik z pozdrowieniami
 • obchodzi dzień Książki

2. w zakresie odbioru literatury:

 • potrafi rozpoznać i opisywać sylwetki bohaterów
 • wyróżnia: szacunek, przyjaźń, radość, pomoc, tolerancję
 • przestrzega obowiązujących norm i zasad społecznych
 • organizuje kąciki tematyczne- czytelnicze
 • opowiada o swoich marzeniach

Druga innowacja realizowana jest w grupie 5 i 6 latków – Oa „Sówki”.Jej tytuł to  „W krainie tolerancji i emocji” .

Innowacja skierowana jest do dzieci z grupy 0a „Sówki”. Realizowana będzie sukcesywnie w roku 2020/2021 w trakcie zajęć edukacyjnych przy pełnej realizacji podstawy programowej, a także w czasie wolnym jako zabawy edukacyjne. Ponadto dzieci wezmą również udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocje” w trakcie którego realizować będą 5 modułów. Każdy moduł ma na celu nauczanie jednej wartości (kreatywność, wyobraźnia, moc słów, równość, oswajanie) Innowacja zakłada także udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych w przedszkolu, przygotowanie m.in. prezentu dla Przyjaciela z Okazji Dnia Przyjaźni, a także występów artystycznych dla najbliższych (w wersji tradycyjnej lub on-line), spotkania ze szkolnym psychologiem i pedagogiem.

Realizowane treści dzięki którym dziecko:
1. w zakresie wyrażania swoich emocji:

 • wykonuje prace plastyczne zgodnie ze swoim nastrojem
 • wyraża swoje emocje poprzez rysowanie kredkami, malowanie farbami
 • zaznacza swoje samopoczucie na Emocjometrze
 • tworzy prezenty dla najbliższych np. Przyjaciela, członków swojej rodziny
 • bierze udział w przedstawieniu dla najbliższych

2. w zakresie odbioru emocji:

 • potrafi rozpoznać w jakim jest nastroju
 • potrafi odczytać zaznaczone emocje na („emocjometrze”)
 • wyróżnia w obrazach, opowiadaniach emocje pozytywne i negatywne
 • rozpoznaje i nazywa emocje u innych
Przejdź do treści strony