Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
LOGOPEDIA
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM
RELIGIA (dla dzieci z grup najstarszych)
RYTMIKA

Rytmika (zajęcia umuzykalniające)

Nauczyciel: Agnieszka Szołtysik

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia korygujące wady postawy. Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.

Nauczyciel: Marek Dudek

LOGOPEDIA

Praca z dzieckiem w przypadku wady wymowy. Ćwiczenia w małych grupach w zakresie prawidłowej wymowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Nauczyciel: Marta Zabrocka, Aldona Waniowska.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które wymagają pomocy pedagoga lub psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Psycholog: Katarzyna Kowalczuk

Pedagog: Anna Hutnik

RELIGIA (dla dzieci z grup najstarszych)

Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).

Nauczyciel: Paweł Rawicki