Rozkład dnia Żabki

1
6:30 – 8:20
2
8:20 – 8:30
3
8:30 – 9:00
4
9:00 – 9:10
5
9:10 – 10:00
6
10:00 – 10:30
7
10:30 – 11:30
8
11:30 – 11:45
9
11:45 – 12:00
10
12:00 - 13.45
11
13:45 – 14:00
12
14:00 – 14:30
13
14:30 – 16:00
14
16:00 – 17:00
1
6:30 – 8:20

Rozmowy z dziećmi i z rodzicami.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

2
8:20 – 8:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

3
8:30 – 9:00

Śniadanie. Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku

4
9:00 – 9:10

Mycie zębów

5
9:10 – 10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

6
10:00 – 10:30

Zabawy ruchowo – taneczne

7
10:30 – 11:30

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu

8
11:30 – 11:45

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą

9
11:45 – 12:00

Zupa.

Kulturalne spożywanie posiłku

10
12:00 - 13.45

Czas na leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej

11
13:45 – 14:00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu (II danie)

12
14:00 – 14:30

Obiad (II danie) + podwieczorek

13
14:30 – 16:00

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu / Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, w kącikach zainteresowań

14
16:00 – 17:00

Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy z wychowawcą przy stoliku

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.