Rozkład dnia w grupie 4 i 5 – Sówki i Jeżyki

1
6.30 - 8.00
2
8.00 - 8.30
3
8.30 - 8:50
4
8.50 - 9:50
5
9.50 - 10.50
6
10.50 - 11.35
7
11.35 - 11.50
8
11.50 - 12.40
9
12.40-13.00
10
13.00-17.00
1
6.30 - 8.00

Rozmowy z dziećmi.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,  tematyczne.

2
8.00 - 8.30

Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć dydaktycznych danego dnia.

3
8.30 - 8:50

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

Śniadanie.

Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

4
8.50 - 9:50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

5
9.50 - 10.50

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu

6
10.50 - 11.35

Zajęcia dydaktyczne – ciąg dalszy (rozwiązywanie  kart pracy, wykonanie pracy plastycznej, utrwalanie wiadomości itp)

7
11.35 - 11.50

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą.

Zupa.

Kulturalne spożywanie posiłku.

8
11.50 - 12.40

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu.

9
12.40-13.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu (II danie)

Obiad (II danie) – kulturalne spożywanie posiłku.

 

10
13.00-17.00

Zabawy w kącikach zabaw i gry planszowe.

Czas na wyciszenie się. Zajęcia czytelnicze.

Zabawy na świeży powietrzu.

Zabawy ruchowo – taneczne.

Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy z wychowawcą przy stoliku

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.