Rozkład dnia Sówki

1
6:30 – 8:20
2
8:20 – 8:30
3
8:30 – 9:00
4
9:00 – 9:10
5
9:10 – 10:00
6
10:00 – 10:30
7
10:30 – 11:30
8
11:30 – 11:45
9
11:45 – 12:00
10
12:00 - 12:30
11
12:30 – 13:45
12
13:45 – 14:00
13
14:00 – 14:30
14
14:30 – 16:00
15
16:00 – 17:00
1
6:30 – 8:20

Rozmowy z dziećmi i z rodzicami.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,  tematyczne.

2
8:20 – 8:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

3
8:30 – 9:00

Śniadanie.

Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku. Nauka posługiwania się sztućcami.

4
9:00 – 9:10

Mycie zębów. Dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej.

5
9:10 – 10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

6
10:00 – 10:30

Zabawy ruchowo – taneczne

7
10:30 – 11:30

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu

8
11:30 – 11:45

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą

9
11:45 – 12:00

Zupa.

Kulturalne spożywanie posiłku

10
12:00 - 12:30

Czas na wyciszenie się. Ćwiczenia relaksacyjne

11
12:30 – 13:45

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu.

12
13:45 – 14:00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu (II danie)

13
14:00 – 14:30

Obiad (II danie) + deser

14
14:30 – 16:00

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

15
16:00 – 17:00

Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy z wychowawcą przy stoliku

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.