Rozkład dnia Pszczółki

1
6:30 – 8:20
2
8:20 – 8:30
3
8:30 – 9:00
4
9:00 – 9:20
5
9:20 – 9:50
6
9:50 – 10:30
7
10:30 – 11:20
8
11:20 – 11:30
9
11:30 – 11:45
10
11:45 - 13:30
11
13:30 – 13:45
12
13:45 – 14:00
13
14:00 – 14:30
14
14:30 – 16:00
15
16:00 – 17:00
1
6:30 – 8:20

Rozmowy z dziećmi i z rodzicami.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,  tematyczne.

2
8:20 – 8:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

3
8:30 – 9:00

Śniadanie.

Samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

4
9:00 – 9:20

Mycie zębów

5
9:20 – 9:50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

6
9:50 – 10:30

Zabawy ruchowo – taneczne, wykonywanie prac plastycznych.

7
10:30 – 11:20

Zabawy swobodne przy współudziale wychowawcy/ Spacery, zabawy na   świeżym powietrzu

8
11:20 – 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe przed Zupą

9
11:30 – 11:45

Zupa.

Kulturalne spożywanie posiłku

10
11:45 - 13:30

Odpoczynek na leżakach. Słuchanie bajek czytanych, audiobooków, muzyki relaksacyjnej i kołysanek.

Czas na wyciszenie się. Ćwiczenia relaksacyjne.

11
13:30 – 13:45

Wybudzenie, przebieranie w ciuchy. Ćwiczenie samodzielnego ubierania się.

12
13:45 – 14:00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu (II danie)

13
14:00 – 14:30

Obiad (II danie) + owoc.

14
14:30 – 16:00

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu/w sali.

15
16:00 – 17:00

Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy z wychowawcą przy stoliku.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.