Rozkład dnia grupach 0 „A” i 0 „B”

1
6.30 - 8.00
2
8.00 - 8.40
3
8.40 - 8.50
4
8.50 - 9.20
5
9.20 - 10.30
6
10.30 - 11.30
7
11.30 - 11.50
8
11.50 - 12.20
10
13.00-17.00
1
6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

2
8.00 - 8.40

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe

3
8.40 - 8.50

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

4
8.50 - 9.20

Śniadanie

5
9.20 - 10.30

Sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dziecka

6
10.30 - 11.30

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali ćwiczenia gimnastyczne

7
11.30 - 11.50

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

8
11.50 - 12.20

Obiad

10
13.00-17.00

Zabawy dowolne w sali lub na podwórku. Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Podwieczorek. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.  Rozchodzenie się dzieci do domu