PROJEKT EDUKACYJNY ,,WODA W NASZYM ŻYCIU” 0,,b”

W marcu realizowaliśmy projekt o wodzie dzięki któremu dzieci dowiedziały się skąd  bierze się wcześniej oczyszczona woda w kranie . Dzieci wypowiadały  się na temat znaczenia wody w życiu codziennym. Bawiły się w kalambury  pokazując wybrane czynności związane z wodą .Poznały  sposoby oszczędzania wody i wiedzą , gdzie trafia zużyta woda .Dokonały obserwacji
i wyciągnęły trafne wnioski z przeprowadzonych eksperymentów z wodą .Rozwiązywały zagadki , wykonały ćwiczenia matematyczne związane z przeliczaniem kropelek wody , porównywaniem
o ile więcej , o ile mniej . Kolorowały rysunek zgodnie z instrukcją i wyróżniały litery spośród wielu tworzące wyraz WODA. Obejrzały filmy na temat dlaczego należy oszczędzać wodę
i teatrzyk on-line związany z tym tematem. Tak , nasza grupa na pewno wie jak ważna jest woda w naszym życiu !

Przejdź do treści strony