Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizacji zajęć na odległość.

informacja_dla_rodzicow_przedszkole