Informacja dotycząca dnia 17 maja 2021 r. – dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szanowni Państwo,
z uwagi na drugą turę szczepień nauczycieli przedszkola w dniu 17 maja 2021 r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustalił ten dzień dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym w dniu 17 maja 2021 r. we wszystkich grupach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych będą odbywały się zajęcia opiekuńcze od godziny 6:30 do godz. 17:00. Bardzo proszę o przekazanie wychowawczyniom do dnia 12 maja 2021 r. do godz. 14:00 informacji, czy Państwa dziecko będzie w tych dniach obecne w przedszkolu. Jest to ważna informacja z uwagi na zamówienie posiłków dla dzieci w dniu 17 maja 2021 r.

 

Przejdź do treści strony