Gr 1 Żabki

Obrazek Gr 1 Żabki
Gr 1 Żabki

Wychowawczyni: mgr Kamila Janocha

Jesteśmy radosną, 25 osobową grupą Żabek 🙂 Jest nas 25- 15 dziewczynek i 10 chłopców. Chętnie przychodzimy do przedszkola. Jesteśmy weseli, pogodni, otwarci, ciekawi świata 🙂

                                          

W Przedszkolu żyjemy ze sobą zgodnie. Pomagamy sobie, bawimy się razem. Jesteśmy samodzielni i koleżeńscy.

Bardzo lubimy zajęcia, gry i zabawy,  ruchowe, muzyczne, plastyczne, techniczne, konstrukcyjne. Z chęcią uczymy się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Edukację łączymy z zabawą, przez co zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności. Uczymy się liczyć, sylabizować, rysować po śladzie, łączyć obrazki. Chętnie rozwiązujemy karty pracy.

Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i zabawą na placu zabaw lub boisku szkolnym, dzięki czemu uśmiech nie znika z Naszych dziecięcych twarzy 🙂

 

Innowacja pedagogiczna „Jestem przyjacielem książki” to zajęcia prowadzone przez rok przedszkolny 2020/21 w grupie 1 „Żabki”, które uczęszczają do ZSP w Bielanach Wr.

Program ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka.

Realizowane na zajęciach zagadnienia związane są z literaturą, propagowaniem czytelnictwa wśród innych, ukazywaniem wrażliwości, szacunku, tolerancji, kreatywności, współpracy w grupie. Program innowacji czytelniczej łączył się udziałem dzieci w imprezach grupowych: „Dniu postaci z bajek”, „Dniu Praw Dziecka” i „Dniu Tolerancji”, udziale w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, udziale w zajęciach plastycznych organizowanych w przedszkolu, dzięki którym dzieci umacniają poczucie wartości i norm oraz z występem artystycznym z okazji Mikołaja oraz ze spotkaniem pedagogiem. Wychowawca wraz z dziećmi współpracował również z instytucją związaną z literaturą- Centrum Bajki w Pacanowie, gdzie  został wysłany plakat zachęcający wszystkie dzieci do odwiedzania Centrum. Przedszkolaki na bieżąco poznają sylwetkę Koziołka Matołka, wykonały obrazkowy słownik wyrazów rzadko używanych z opowiadań o Koziołku.

 

 

 

Przejdź do treści strony